Dokumenty

Wykaz świadczeń w ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2017/2018


Strona nr 1
Strona nr 2
Strona nr 3

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018


SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy 1-3 (pobierz)
Klasa IV (pobierz)
Klasa V (pobierz)
Klasa VI (pobierz)
Klasa VII (pobierz)

GIMNAZJUM
Klasa II Gimnazjum (pobierz)
Klasa III Gimnazjum (pobierz)

UWAGA!!!

W roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej, jak również uczniom klasy II i III gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny i sprawdzian klas szóstych
- Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016
- Sprawdzian w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016
- Egzamin Gimnazjalny w klasie III Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego
przy Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach

POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do PRZEDSZKOLA Publicznego
w RZYKACH

POBIERZ

Regulamin rekrutacji dzieci do PRZEDSZKOLA Publicznego
w RZYKACH na rok szk. 2017/2018

POBIERZ

Statut ZSS Rzyki (tekst ujednolicony - 30.10.2012)

POBIERZ

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

POBIERZ

Regulamin akcji "Szczęśliwy numerek"

POBIERZ

Warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

WYPRAWKA SZKOLNA 2016 r.

Więcej TUTAJ>>

Pomoc dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne

Więcej o możliwości uzyskania pomocy - TUTAJ>>

Program profilaktyki realizowany w Przedszkolu Publicznym w Rzykach w roku szkolnym 2016/2017

POBIERZ

Program profilaktyki realizowany w Szkole Podstawowej w Rzykach w roku szkolnym 2016/2017

POBIERZ

Program profilaktyki realizowany w Gimnazjum w Rzykach w roku szkolnym 2016/2017

POBIERZ

Program wychowawczy Przedszkola w Rzykach 2016/2017

POBIERZ

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Rzykach 2016/2017

POBIERZ

Program wychowawczy Gimnazjum w Rzykach 2016/2017

POBIERZ


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20