Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY GIMNAZJALNE


Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:
Zebranie wywiadowcze z rodzicami


W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas 6,7 Szkoły Podstawowej i rodziców uczniów klas gimnazjalnych w Rzykach z Panem Wojciechem Piszczkiem.
Pan Wojciech pracuje w Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień - Nadzieja w Bielsku – Białej. Fundacja współpracuje również m.in. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie. Szkoła dzięki współpracy z OPS w Andrychowie gościła Pana Wojtka.

Temat spotkania z rodzicami: „Sygnały ostrzegawcze używania i nadużywania substancji psychoaktywnych”, miał na celu uświadomić rodzicom jakie zachowania dzieci i młodzieży związane ze środkami psychoaktywnymi mogą powodować niepokój wśród rodziców. Pan Wojtek wspomniał o niektórych przyczynach sięgania po środki psychoaktywne, o metodach profilaktyki.
Prelegent zwrócił uwagę m.in. na zmiany w sferze umysłowej, emocjonalnej, możliwe, pojawiające się zaburzenia emocjonalne mogące świadczyć o używaniu środków psychoaktywnych. Pan Wojtek przedstawił rodzicom trudności dzieci, młodzieży związane z dorastaniem i niezrównanej roli rodzicielskiej w towarzyszeniu swoim dzieciom w tych trudnościach.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


PRZEDSZKOLE:

„KARMNIK DLA PTAKÓW”

Zima to dla ptaków czas poszukiwania pokarmu, aby przetrwać mroźną i śnieżną porę roku. Niektóre ptaki potrzebują pomocy człowieka w dokarmianiu. Zapraszamy więc wszystkie dzieci do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest:
kształcenie postaw proekologicznych, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą, poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposób w jaki się odżywiają, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych.
2. Prace należy podpisać: imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału.
3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 karmnik.
4. Pracę należy oddać u wychowawców poszczególnych oddziałów lub nauczycieli.
4. Technika i wykonanie pracy dowolna – liczy się pomysłowość.
Zaznaczamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego oraz powinien być łatwy w utrzymaniu czystości.

Termin składania prac: do 5 grudnia 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 7 grudnia 2017r.

Karmniki zostaną zawieszone na drzewach przy przedszkolu, aby dzieci mogły dokarmiać ptaki.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Koordynator akcji: Godawa Karina


Zmiany w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

od 1 września 2017 r.


Więcej tutaj >>


Akcja edukacyjna dla Ciebie

Projekt będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r., a jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

W projekcie udział wezmą uczniowie klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Sułkowicach-Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.

Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.

Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Rzykach:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”.
  • Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele – odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”.
  • Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”.
  • Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”.
Więcej informacji można znaleźć tutaj >>


W roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,

przysługuje uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej, jak również uczniom klasy II i III gimnazjum.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018


SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy 1-3 (pobierz)
Klasa IV (pobierz)
Klasa V (pobierz)
Klasa VI (pobierz)
Klasa VII (pobierz)

GIMNAZJUM
Klasa II Gimnazjum (pobierz)
Klasa III Gimnazjum (pobierz)


Nabór do przedszkola i szkoły podstawowej w Rzykach w roku szkolnym 2017/2018Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach informuje,

że od dnia 24 marca do 7 kwietnia 2017 r.

ogłasza zapisy dzieci do przedszkola, oddziałów „O” i klas I na rok szkolny 2017/2018.

Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola znajdują się w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RZYKACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Opis innowacji realizowanej w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach w latach 2016 – 2017

Jolanta K. Łysoń, E. Demczuk

Prezentacja Power PointZapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi

- WYPRAWKI SZKOLNEJ 2017 r. - tutaj>>
- POMOCY dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne - tutaj>>


"Podaruj książki bibliotece"
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku szkolnym 2014/2015 przyłączyli się do naszej akcji.
Dzięki Wam nasza biblioteka wzbogaciła się nie tylko w lektury, ale przede wszystkim o książki dla najmłodszych, jak również książki dla młodzieży.
W nowym roku szkolnym akcja nasza będzie dalej kontynuowana. Nasi dotychczasowi ofiarodawcy:
- p. Katarzyna Fryś
- p. Agata Kmieciak
- p. Agata Jarzyna
- Weronika Bizoń
- Wiktoria Rajda
- Miłosz Młocek
- Artur Najbor
- Monika Gawełda

Przyłącz się do akcji i pokaż, że jesteś COOL!!!
Procedury Niebieskiej Karty w Oświacie

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

POBIERZ

Zapraszamy do zapoznania się z tematem:
"Stypendia i zasiłki szkolne" dostępnym TUTAJ>>Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”).
Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu).
Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank Zachodni WBK S.A.
Każde wejście i wyjście jest rejestrowane.
Więcej informacji nt. programu Karta szkolna dostępna jest TUTAJ

„KARTA DUŻEJ RODZINY”
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

WIĘCEJ nt. Karty dużej rodziny TUTAJ

Uwaga: Zmiana wzoru wniosku Karty Dużej Rodziny
http://ops.andrychow.eu/zmiana-wzoru-wniosku-karty-duzej-rodziny/

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w rozliczeniu podatkowym za rok 2013 przekazali 1% na konto naszej szkoły.
W ten sposób otrzymaliśmy od Państwa kwotę 3.375 złotych.
Pieniądze te zostały przekazane na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Liczymy, że jeszcze nieraz otworzą Państwo serca na potrzeby całej naszej społeczności uczniowskiej.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach
Prosimy o dalsze wparcie :)

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznika

POBIERZ

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi


Pogoda w naszym regionie

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player