Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM


Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:
UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!!

Biblioteka szkolna zaprasza Was do udziału w konkursie czytelniczym„Henryk Sienkiewicz i jego powieści”.

Konkurs (w formie testu) odbędzie się 20 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w bibliotece szkolnej.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z treścią książek „Krzyżacy” i „Quo vadis” oraz znajomość biografii H. Sienkiewicza.
3. Zapisy (w bibliotece) trwają do 18 grudnia 2016 r.
4. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi

- WYPRAWKI SZKOLNEJ 2016 r. - tutaj>>
- POMOCY dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne - tutaj>>


ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017

PRZEDSZKOLE
Przedszkole (pobierz)

SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy 1-3 (pobierz)
Klasa IV (pobierz)
Klasa V (pobierz)
Klasa VI (pobierz)

GIMNAZJUM
Klasa I Gimnazjum (pobierz)
Klasa II Gimnazjum (pobierz)
Klasa III Gimnazjum (pobierz)

UWAGA!!!

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO KLAS: I-3 SP, 4-5 SP i 1-2 GIM - zapewnia szkoła.

Pozostałe: przedszkole, kl. 6 SP, kl. 3 GIM oraz podręczniki do religii - zapewniają rodzice.


Zapraszamy do zapoznania się z regulacjami prawnymi
dotyczącymi naboru do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2016/2017- Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie XVIII-180-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów

- Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie XVIII-179-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

- Zarządzenie nr 32/16 Burmistrza Andrychowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2016/2017


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RZYKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017


"Podaruj książki bibliotece"
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku szkolnym 2014/2015 przyłączyli się do naszej akcji.
Dzięki Wam nasza biblioteka wzbogaciła się nie tylko w lektury, ale przede wszystkim o książki dla najmłodszych, jak również książki dla młodzieży.
W nowym roku szkolnym akcja nasza będzie dalej kontynuowana. Nasi dotychczasowi ofiarodawcy:
- p. Katarzyna Fryś
- p. Agata Kmieciak
- p. Agata Jarzyna
- Weronika Bizoń
- Wiktoria Rajda
- Miłosz Młocek
- Artur Najbor
- Monika Gawełda

Przyłącz się do akcji i pokaż, że jesteś COOL!!!
Egzamin gimnazjalny i sprawdzian klas szóstych - WAŻNE!
- Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016
- Sprawdzian w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016
- Egzamin Gimnazjalny w klasie III Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Procedury Niebieskiej Karty w Oświacie

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

POBIERZ

Zapraszamy do zapoznania się z tematem:
"Stypendia i zasiłki szkolne" dostępnym TUTAJ>>Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”).
Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu).
Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank Zachodni WBK S.A.
Każde wejście i wyjście jest rejestrowane.
Więcej informacji nt. programu Karta szkolna dostępna jest TUTAJ

„ KARTA DUŻEJ RODZINY”
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

WIĘCEJ nt Karty dużej rodziny TUTAJ

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w rozliczeniu podatkowym za rok 2013 przekazali 1% na konto naszej szkoły.
W ten sposób otrzymaliśmy od Państwa kwotę 3.375 złotych.
Pieniądze te zostały przekazane na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Liczymy, że jeszcze nieraz otworzą Państwo serca na potrzeby całej naszej społeczności uczniowskiej.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach
Prosimy o dalsze wparcie :)

Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznika

POBIERZ

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi


Pogoda w naszym regionie

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player