Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM

Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:

Przedszkole Publiczne w Rzykach zaprasza przedszkolaków z rodzicami do udziału w konkursie plastyczno – technicznym „WIELKANOCNA OZDOBA”.

Konkurs rozpoczyna się 16.03.2015 r. i trwa do 24.03.2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.03.2015 r.

CEL KONKURSU:
• rozwijanie zainteresowania zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych,
• budowanie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami,
• pobudzenie wyobraźni i rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY DOWOLNA
Praca powinna zostać opatrzona metryczką (imię i nazwisko autora pracy, grupa).
Prace konkursowe zostają w przedszkolu.
Na zwycięzców czekają nagrody!
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do pani Halinki.

Terminy rekrutacji, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola Publicznego w Rzykach

Terminy dostępne TUTAJ: - plik .pdf lub - plik .doc

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W GMINIE ANDRYCHÓW

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w rozliczeniu podatkowym za rok 2013 przekazali 1% na konto naszej szkoły.
W ten sposób otrzymaliśmy od Państwa kwotę 3.375 złotych.
Pieniądze te zostały przekazane na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Liczymy, że jeszcze nieraz otworzą Państwo serca na potrzeby całej naszej społeczności uczniowskiej.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach
Prosimy o dalsze wparcie :)

Małopolski Kurator Oświaty przestawił (w załączeniu) informację o zamkniętych placówkach POZ i najbliższych, które podpisały umowy z NFZ w województwie małopolskim (lista dostępna na stronie internetowej MUW w Krakowie, zakładka serwis WWW, baner Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

Żródło: http://www.kuratorium.krakow.pl

"PODARUJ KSIĄŻKI BIBLIOTECE”
Jeśli masz jakąś ciekawą książkę, która „zbiera kurz” na domowej półce, to koniecznie podaruj ją bibliotece szkolnej.
Akcja trwa do końca roku szkolnego.
Nasi pierwsi ofiarodawcy: p. Agata Jarzyna i p. Katarzyna Fryś.
Serdecznie dziękujemy i zachęcamy wszystkich do wsparcia biblioteki szkolnej.

Wyprawka szkolna 2014

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 r. obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Dokumenty uprawniające do ubiegania się o pomoc uczniom w 2014 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, do pobrania są w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz poniżej na naszej stronie szkoły.

Termin składania wniosków wraz z dokumentacją mija 5 września 2014 r. (piątek).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom 2014 r. - „Wyprawka szkolna”: www.men.gov.pl Dokumenty do pobrania:
WNIOSEK WYPRAWKA SZKOLNA
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4

„ KARTA DUŻEJ RODZINY”
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

WIĘCEJ nt Karty dużej rodziny TUTAJ

Terminy wywiadówek oraz „dni otwartych” w ZSS w Rzykach w roku szkolnym 2014/2015

11 wrzesień 2014 r. – zebranie z rodzicami
2 październik 2014 r. – „dzień otwarty”
20 listopad 2014 r. – zebranie z rodzicami
8 styczeń 2015 r. – „dzień otwarty”
29 styczeń 2015 r. - zebranie z rodzicami
5 marzec 2015 r. – „dzień otwarty”
26 marzec 2015 r. – zebranie z rodzicami
7 maj 2015 r. – „dzień otwarty”
2 czerwiec 2015 r. – „dzień otwarty”

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

POBIERZ

Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznika

POBIERZ

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

Wykaz podręczników rok szkolny 2014/2015

Przedszkole
Pobierz
Szkoła Podstawowa:
Klasy 1-3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Gimnazjum:
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

Procedury Niebieskiej Karty w Oświacie

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

POBIERZ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

POBIERZ

O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi


Pogoda w naszym regionie

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player