Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia
Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

 1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.


Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
BibliotekaW związku z powrotem klas 1-3 do nauki stacjonarnej od 4 maja biblioteka zaprasza w następujących godzinach:

- poniedziałek 8:30 do 14:30
- wtorek 8:15 do 13:15
- środa 11:15 do 13:15
- czwartek 8:15 do 12:15
- piątek 9:00 do 12:00


Informacja dot. nauki w systemie hybrydowym w dniach 26.04-29.04Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w dniach od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. uczniowie klas I – III Zespołu Szkół Samorządowych uczyć się będą w systemie tzw. hybrydowym:

w dniach 26 kwietnia (poniedziałek) i 27 kwietnia (wtorek):

- uczniowie klas I a, I b, II a - realizują zajęcia stacjonarnie (w szkole);
- uczniowie klas II b, III a, III b – realizują zajęcia zdalnie;

w dniach 28 kwietnia (środa) i 29 kwietnia (czwartek):

- uczniowie klas II b, III a, III b - realizują zajęcia stacjonarnie (w szkole);
- uczniowie klas I a, I b, II a – realizują zajęcia zdalnie.

Klasy IV – VIII nadal uczą się zdalnie.

Świetlica i biblioteka pracują zgodnie z harmonogramem.

Dyrekcja ZSS w Rzykach


Informacja - rekrutacja uzupełniająca do przedszkolaSzanowni Rodzice!

Od 16 kwietnia 2021 r. nastąpi rekrutacja uzupełniająca do przedszkola:

Start: 16.04.2021 od godz 9:00

Koniec: 23.04.2021 do godz. 15:00

Przypominamy:
Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w tabeli TUTAJ

Zasady naboru dostępne TUTAJ

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.


InformacjaSzanowni Rodzice!

Od 19 kwietnia 2021 r. przedszkole wraca do pracy w trybie stacjonarnym.

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych uczą się zdalnie do 25 kwietnia 2021 r.

Uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/

Z poważaniem
Dyrekcja ZSS w Rzykach


Informacja w sprawie zebrań z rodzicamiDrodzy Rodzice!

Zgodnie z harmonogramem, dn. 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami w formie zdalnej:

16.00 - spotkanie z wychowawcą - klasy 1 - 3

17.00 - spotkanie z wychowawcą - klasy 4 - 6

18.00 - spotkanie z wychowawcą - klasy 7 - 8


19.00 - 20.00 - konsultacje dla rodziców (dostępni wszyscy nauczyciele)

Prosimy, aby chętni rodzice, zainteresowani indywidualnymi rozmowami z nauczycielami uczącymi, skontaktowali się z nimi przez dziennik elektroniczny w celu ustalenia konkretnej pory konsultacji w czwartek.
Nauczyciel wtedy podaje hasło na Meet i godzinę połączenia.


Informacja w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach od 12 kwietnia br.Drodzy Rodzice!

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. informujemy o przedłużeniu obecnych restrykcji o kolejny tydzień - do 18 kwietnia br.
Szkoła i przedszkole nadal pracują zdalnie, zajęcia stacjonarne są zawieszone.
Dla dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych został uruchomiony jeden oddział przedszkolny.

Dyrekcja
Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach


Małopolski Carolus


Życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Wojewódzkie Biuro Spisowe informuje


KomunikatInformujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (tj. Wielki Piątek) sekretariat będzie nieczynny.

Z poważaniem
Dyrekcja ZSS w Rzykach


KomunikatSzanowni Rodzice!

W związku z nowymi obostrzeniami, od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r., na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i klas I–III szkoły, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek

- będzie organizowana opieka w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.

Szkoła umożliwi dzieciom klas I-III objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie placówki.

Z poważaniem
Dyrekcja ZSS w Rzykach


KomunikatDrodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. przedszkole będzie zamknięte.
Uruchomiony zostanie jeden oddział dla dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych.

Z poważaniem
Dyrekcja ZSS w Rzykach


Konkurs: English contest ‘EASTER EVERYWHERE’Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w wielkanocnych konkursach.

Przedszkolaki i zerówki
EASTER EGG- PISANKA WIELKANOCNA

Wykonanie pisanki lub innego symbolu Wielkanocy, np. chick (kurczak), bunny (zajączek), lamb (baranek)- praca plastyczna lub przestrzenna.

Klasy I – III
EASTER BASKET- KOSZYK WIELKANOCNY
Technika wykonania jest dowolna (praca plastyczna, grafika, witraż, collage, wycinanka, wyklejanka, konstrukcja przestrzenna, techniki mieszane itp.). Ważne, aby każda rzecz w koszyku była podpisana w języku angielskim.

Klasy IV – VIII
EASTER TRADITIONS- TRADYCJE WIELKANOCNE

Uczestnik konkursu ma za zadanie przedstawić zagadnienia dotyczące tradycji wielkanocnych wybranego kraju/ krajów w formie lapbooka .

Oceniana będzie zarówno część plastyczno-techniczna: estetyka, oryginalność oraz stopień trudności wykonania zadania, jak i poprawność językowa.
Zdjęcie podpisanej pracy (imię, nazwisko i klasa) należy przesłać na adres: ewa.blajda@zssrzyki.pl i zatytułować: Konkurs Easter.
Termin trwania konkursu: 26 marca - 7 kwietnia 2021

Dodatkowe punkty można zdobyć za prezentację swojej pracy w formie nagrania / filmiku.

Na zwycięzców czekają nagrody!
Serdecznie zapraszamy!
Nauka zdalna od 22 marca


DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

Informujemy, że od 22 marca do 11 kwietnia br.:

 • uczniowie wszystkich klas będą realizowali naukę w trybie zdalnym. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizować będzie opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców;
 • przedszkole pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego;
 • nadal organizujemy zajęcia na terenie szkoły dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą się uczyć w domu;
 • organizujemy konsultacje dla ósmoklasistów;
 • świetlica i biblioteka pracują zgodnie z harmonogramem.

Z poważaniem
Dyrekcja ZSS w Rzykach
Nowy plan zajęć od 22.03.2021
Akcja czytelnicza „Bilet powrotny do biblioteki”Akcja czytelnicza „Bilet powrotny do biblioteki” adresowana do uczniów klas I – III Opublikowane przez zssrzyki w dniu 3 marca 2021 Każdy uczeń, który przyjdzie do biblioteki otrzyma bilet, dzięki któremu będzie mógł cieszyć się podróżowaniem do świata książek. Zapraszam serdecznie do tej ciekawej podróży. Informacji szukaj w bibliotece.

Zapisy do przedszkola i klasy pierwszej.Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach informuje, że zapisy dzieci do przedszkola, oddziałów „O” i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 rozpoczną się od 1 marca i trwać będą do 12 marca 2021 r.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się elektronicznie, dlatego prosimy o przestrzeganie w/w terminów, ponieważ po zamknięciu systemu nie będzie możliwości zapisania dziecka do przedszkola.

W sprawie zapisu do klasy I, prosimy zgłosić się do sekretariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach, celem złożenia wniosku.
Narodowy Spis Powszechny

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na ten temat:

NSPLiM-informacje

Gminnym Komisarzem Spisowym w Andrychowie jest Burmistrz Andrychowa, który powołał Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Andrychowie. Pracami GBS kieruje Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Andrychowie.

Dane kontaktowe do GBS w Andrychowie:
Telefon kontaktowy: 33 842 99 41
E-mail: gbs@andrychow.eu
Stop Covid
Państwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach przesyła materiały dotyczące aplikacji STOP COVID. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
Pismo PSSE
Informacje dotyczące aplikacji ProteGo Safe
Kampania profilaktyczna „Ubezpieczeni przez rodziców”

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw wytycznym PARPA i oczekiwaniom osób odpowiedzialnych za edukację profilaktyczną w Gminie Andrychów, przekazujemy doskonałe narzędzia do pracy profilaktycznej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie społecznej izolacji, która stała się prawdziwym wyzwaniem dla rodzin i systemu edukacji. Obecnie, szczególnie materiały multimedialne zyskują na znaczeniu. Dają możliwość bardzo łatwego i bardzo szybkiego rozpowszechniania, mogą więc trafić praktycznie do nieograniczonej liczby odbiorców.
Kampania profilaktyczna „Ubezpieczeni przez rodziców” skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Koncentruje się na rozwijaniu mocnych stron młodych ludzi, dzięki czemu będą oni bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym będą bardziej na te zagrożenia odporni. Porusza tematykę zagrożeń i uzależnień – nie tylko tych od alkoholu, papierosów, narkotyków czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu. Wszystkie materiały, które Państwu przekazujemy oparte są na profesjonalnej podstawie merytorycznej opracowanej przez specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.
Na stronie przyjaznaprofilaktyka.pl znajdzie Państwo pełen zakres materiałów i ich podgląd.
Kampania Społeczna Forum Przeciw Depresji

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami: https://forumprzeciwdepresji.pl


Kampania społeczno – edukacyjna „Nastoletnia depresja Nie pozwól dziecku wylogować się z życia” informacja o możliwości konsultacji on – line z psychiatrą

„Wsparcie w walce z depresją”

Forum Przeciw Depresji zachęca także do skorzystania z bezpłatnego wsparcia telefonicznego.
Od 22 do 26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 będzie działał Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.
Pod numerem pomocy udzieli lekarz psychiatra.
Podczas rozmowy specjalista może pomóc choremu na depresję lub osobom, które podejrzewają depresję u kogoś bliskiego, w rozpoznaniu i nazwaniu problemu, a także szukaniu oparcia w najbliższym otoczeniu.
SZUKASZ POMOCY DLA DZIECKA? ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCYCH JEGO ROZWÓJ
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

Załączniki:

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN
Rekrutacja 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi tegorocznego naboru do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.
Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.
Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Więcej informacji na stronie:
Projekt aktywna TABLICA w Rzykach
Podziękowania dla Dyrekcji i Rodziców dzieci z przedszkola
Punkt Konsultacyjny dla dzieci 12-18 lat oraz ich rodziców

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Wzmacnianie więzi- przeciwdziałanie uzależnieniu” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz projektu „Dobra więź – dobry start w dorosłość” z Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz bardzo intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/gry/tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania.

Punkt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, z porad korzystać można w formie bezpośredniej (Punkt Konsultacyjny mieści się przy ul. Wójtowskiej 3/31, przecznica z ul. Mazowieckiej), telefonicznej lub przez skypa.
Rejestracja do Punktu możliwa jest codziennie w godz. 8:00 – 20:00, telefonicznie: 12 425 57 47 lub 505 163 623.
Jeśli nikt nie będzie odbierał telefonu, można wysłać sms lub mail poradnia@kctu.pl lub punkt@kstu.pl

Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje i ulotki poniżej.

Pismo przewodnie

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2
Zwolnienie ucznia z zajęć do domu

Od 26 października (poniedziałek), jedyną obowiązującą formą zwalniania ucznia będzie ZWOLNIENIE w formie papierowej.

Poniżej znajdziecie Państwo wzór tego dokumentu.
Można POBRAĆ celem uzupełnienia i WYDRUKU:
Program dla szkół
Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020 r.
1 dzień rekolekcji – do ustalenia zgodnie z kalendarzem parafii
30 kwietnia 2021 r.
25-27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 r.
18 czerwca 2021 r.

ZAKONCZENIE I PÓŁROCZA – 29 stycznia 2021 r.

FERIE ZIMOWE: 15 lutego – 28 lutego 2021

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:
16/17 września 2020 r.
3 grudnia 2020 r.
28 stycznia 2021 r.
22 kwietnia 2021 r.
Projekt POWER FRSEREGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI”

ZAŁĄCZNIK 1 – ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA WYJAZD DZIECKA

ZAŁĄCZNIK 2 – ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE POWER FRSE PONADNARODOWA MOBILNOŚC UCZNIÓW „UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI”

ZAŁĄCZNIK 3 – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

ZAŁĄCZNIK 4 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PONADNARODOWA MOBILNOŚC UCZNIÓW POWER FRSE PT. „UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI”
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi sanepidu i rekomendacjami MEN obowiązujące od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach


Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021
WYTYCZNE GIS I MEN DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOŁACH OD 1.09.2020 ROKU


Dyplom za zaangażowanie w działania Klubu Szkół UNICEF
Gmina Andrychów otrzymała środki na zakup laptopów i tabletów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA

Dn. 21.05.2020 r. nasza szkoła otrzymała 8 tabletów.

W najbliższym czasie zostaną one wypożyczone uczniom.Więcej o tym projekcie pod poniższym linkiem:

Gmina Andrychów otrzymała środki na zakup laptopów i tabletów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA
Działania profilaktyczne, zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo!

1. Zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o nieposyłanie do szkoły dzieci chorych i przeziębionych.

2. Proszę zapoznać się z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa

3. Proszę, aby Rodzice i uczniowie, którzy przebywali w rejonach występowania koronawirusa i mają objawy, tj. gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie telefonicznie powiadomili stację sanitarno – epidemiologiczna (Wadowice nr tel. 698926976) i zgłosili się do oddziału zakaźnego (informacje na temat oddziałów zakaźnych udziela PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WADOWICACH). Jeśli nie zaobserwowano ww. objawów, należy przez kolejne 14 dni kontrolować stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych: złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel.

4. Informujemy, że w ZSS w Rzykach podejmujemy działania profilaktyczne, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:
– na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące higieny;
– zwracamy uwagę na częste mycie rąk, zgodnie z instrukcją;
– wietrzymy sale lekcyjne;

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o zaopatrzenie dzieci w chusteczki higieniczne.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 800 190 590

Dyrekcja ZSS w Rzykach
Logopeda ... przyjaciel czy wróg?

W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, przy okazji przypadającego 6 marca europejskiego dnia logopedy,
chciałabym zwrócić uwagę rodziców na problem wad wymowy.
Dzieci rozpoczynające od września naukę w pierwszej klasie stają przed nie lada
wyzwaniem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie i nowe oczekiwania.
To dla nich bardzo duży stres. Mają przed sobą sporo zadań.
Będą się uczyć nie tylko czytać, pisać i liczyć, ale muszą uważnie słuchać,
wyrażać emocje, porządkować pojęcia, zapamiętywać i komunikować się z rówieśnikami.
Nauczmy nasze dzieci rozmawiać, opowiadać i słuchać – to niezwykle ważne
dla każdego pierwszoklasisty. Uczeń rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą powinien mieć w pełni rozwinięty system językowy, myślenie i wyobraźnię.
Szanujmy jego potrzeby, wzmacniajmy sukcesy. Jeżeli jednak nasze dziecko ma problemy z płynnym mówieniem, wymawianiem niektórych głosek, dajmy mu wsparcie!

Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także,
kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Korygowanie wad wymowy lub powodujących je wad zgryzu czy wad anatomicznych jest bardzo ważne,
gdyż niewyleczone mogą utrudniać dziecku przyswajanie pisania i czytania.
Warto zaznaczyć, że wiek przedszkolny jest okresem największego
rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę
jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.
Wcześnie podjęta terapia logopedyczna, pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników
w nauce szkolnej w początkowym etapie edukacji !!!

Katarzyna Stasiowska-Jarosz


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
Logo Kuratorium Kraków

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel 33 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player