Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM

Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:

Drodzy Rodzice,
w czwartek - 29 stycznia - odbędzie się wywiadówka:
16.30 – GIMNAZJUM – spotkanie na jadalni z gościem p. Beatą Kuchnik „Trudności wychowawcze”. Po tym spotkaniu (ok. 17.00) spotkanie rodziców z wychowawcami w klasie.
17.30 – SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele bez wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 17.30-18.45.

Małopolski Kurator Oświaty przestawił (w załączeniu) informację o zamkniętych placówkach POZ i najbliższych, które podpisały umowy z NFZ w województwie małopolskim (lista dostępna na stronie internetowej MUW w Krakowie, zakładka serwis WWW, baner Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

Żródło: http://www.kuratorium.krakow.pl

"PODARUJ KSIĄŻKI BIBLIOTECE”
Jeśli masz jakąś ciekawą książkę, która „zbiera kurz” na domowej półce, to koniecznie podaruj ją bibliotece szkolnej.
Akcja trwa do końca roku szkolnego.
Nasi pierwsi ofiarodawcy: p. Agata Jarzyna i p. Katarzyna Fryś.
Serdecznie dziękujemy i zachęcamy wszystkich do wsparcia biblioteki szkolnej.

Wszystkie Kolory Świata – III edycja

Zapraszamy do wzięcia udziału w światowym projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.
Zachęcamy do stworzenia laleczki UNICEF - szmacianki, która będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.
Każda laleczka ma mieć nadane imię, dopasowany kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby- to od Was zależy jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić.
Tymi informacjami należy uzupełnić „akt urodzenia” laleczki. Tu pozostaje pole dla Waszej kreatywności, a także osób Wam pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki.

Wykonane laleczki należy dostarczyć do p. Jolanty Łysoń, kl. 1c

OPIS PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU

Wyprawka szkolna 2014

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 r. obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Dokumenty uprawniające do ubiegania się o pomoc uczniom w 2014 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, do pobrania są w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz poniżej na naszej stronie szkoły.

Termin składania wniosków wraz z dokumentacją mija 5 września 2014 r. (piątek).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom 2014 r. - „Wyprawka szkolna”: www.men.gov.pl Dokumenty do pobrania:
WNIOSEK WYPRAWKA SZKOLNA
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4

Terminy wywiadówek oraz „dni otwartych” w ZSS w Rzykach w roku szkolnym 2014/2015

11 wrzesień 2014 r. – zebranie z rodzicami
2 październik 2014 r. – „dzień otwarty”
20 listopad 2014 r. – zebranie z rodzicami
8 styczeń 2015 r. – „dzień otwarty”
29 styczeń 2015 r. - zebranie z rodzicami
5 marzec 2015 r. – „dzień otwarty”
26 marzec 2015 r. – zebranie z rodzicami
7 maj 2015 r. – „dzień otwarty”
2 czerwiec 2015 r. – „dzień otwarty”

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

POBIERZ

Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznika

POBIERZ

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

Wykaz podręczników rok szkolny 2014/2015

Przedszkole
Pobierz
Szkoła Podstawowa:
Klasy 1-3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Gimnazjum:
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

Procedury Niebieskiej Karty w Oświacie

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

POBIERZ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

POBIERZ

O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi


Pogoda w naszym regionie

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player