Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY GIMNAZJALNE


Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:
Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie –

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie UM w Andrychowie -


Narodowy Spis PowszechnyNarodowy Spis Powszechny


W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na ten temat:

NSPLiM-informacje

Gminnym Komisarzem Spisowym w Andrychowie jest Burmistrz Andrychowa, który powołał Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Andrychowie. Pracami GBS kieruje Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Andrychowie.

Dane kontaktowe do GBS w Andrychowie:

Telefon kontaktowy: 33 842 99 41

E-mail: gbs@andrychow.eu


Stop CovidPaństwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach przesyła materiały dotyczące aplikacji STOP COVID. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
Pismo PSSE
Informacje dotyczące aplikacji ProteGo Safe

Kampania profilaktyczna "Ubezpieczeni przez rodziców"Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw wytycznym PARPA i oczekiwaniom osób odpowiedzialnych za edukację profilaktyczną w Gminie Andrychów, przekazujemy doskonałe narzędzia do pracy profilaktycznej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie społecznej izolacji, która stała się prawdziwym wyzwaniem dla rodzin i systemu edukacji.
Obecnie, szczególnie materiały multimedialne zyskują na znaczeniu. Dają możliwość bardzo łatwego i bardzo szybkiego rozpowszechniania, mogą więc trafić praktycznie do nieograniczonej liczby odbiorców.
Kampania profilaktyczna "Ubezpieczeni przez rodziców" skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Koncentruje się na rozwijaniu mocnych stron młodych ludzi, dzięki czemu będą oni bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym będą bardziej na te zagrożenia odporni. Porusza tematykę zagrożeń i uzależnień – nie tylko tych od alkoholu, papierosów, narkotyków czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu.
Wszystkie materiały, które Państwu przekazujemy oparte są na profesjonalnej podstawie merytorycznej opracowanej przez specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na stronie znajdzie Państwo pełen zakres materiałów i ich podgląd.

Ubezpieczeni przez rodziców
Materiały dla dzieci i młodzieży do pobrania


Kampania Społeczna Forum Przeciw DepresjiZapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:


Kampania społeczno - edukacyjna "Nastoletnia depresja
Nie pozwól dziecku wylogować się z życia"
informacja o możliwości konsultacji on - line z psychiatrą"Wsparcie w walce z depresją"
Forum Przeciw Depresji zachęca także do skorzystania z bezpłatnego wsparcia telefonicznego.
Od 22 do 26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 będzie działał Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.
Pod numerem +48225949100 pomocy udzieli lekarz psychiatra.
Podczas rozmowy specjalista może pomóc choremu na depresję lub osobom, które podejrzewają depresję u kogoś bliskiego, w rozpoznaniu i nazwaniu problemu, a także szukaniu oparcia w najbliższym otoczeniu."


Zapisy do przedszkola i klasy pierwszej.Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach informuje,

że zapisy dzieci do przedszkola, oddziałów „O” i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

rozpoczną się od 1 marca i trwać będą do 12 marca 2021 r.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się elektronicznie, dlatego prosimy o przestrzeganie w/w terminów,

ponieważ po zamknięciu systemu nie będzie możliwości zapisania dziecka do przedszkola.

W sprawie zapisu do klasy I, prosimy zgłosić się do sekretariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach, celem złożenia wniosku.


Akcja czytelnicza
"Bilet powrotny do biblioteki"
adresowana do uczniów klas I - IIIKażdy uczeń, który przyjdzie do biblioteki otrzyma bilet, dzięki któremu będzie mógł cieszyć się podróżowaniem do świata książek.
Zapraszam serdecznie do tej ciekawej podróży. Informacji szukaj w bibliotece.SZUKASZ POMOCY DLA DZIECKA?
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ INSTYTUCJI
WSPOMAGAJĄCYCH JEGO ROZWÓJ
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKAInformacja dla Rodziców dotycząca instytucji diagnozujących i wspomagających rozwój dzieci i uczniów:


Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022Drodzy Rodzice i Uczniowie,
uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

Załączniki:
Rekrutacja 2021/2022Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi tegorocznego naboru do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.
Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.
Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Więcej informacji na stronie:
InformacjaDrodzy Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że od poniedziałku, 1 lutego br.:
- uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,
- uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie,
- nadal organizujemy zajęcia zdalne w szkole dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą się uczyć w domu,
- nadal organizujemy konsultacje dla ósmoklasistów,
- świetlica i biblioteka pracują zgodnie z harmonogramem.

Dyrekcja
ZSS w Rzykach
Nowy plan zajęć na II semestrInformujemy, że od poniedziałku, 1 lutego 2021, obowiązuje nowy plan zajęć.

W dniu dzisiejszym został on opublikowany na naszej stronie ,

natomiast jutro zostanie opublikowany w e-dzienniku.InformacjaDrodzy Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że:

- od poniedziałku, 18 stycznia br., uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym,
- uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie. Dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą się uczyć w domu, umożliwimy realizację zajęć zdalnych w szkole,
- świetlica i biblioteka pracują zgodnie z harmonogramem,
- szkoła organizuje konsultacje dla ósmoklasistów indywidualnie lub w małych grupach (harmonogram zostanie przedstawiony uczniom przez wychowawców).

Dyrekcja
ZSS w Rzykach
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w AndrychowieSzanowni Państwo, W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową oraz koniecznością wsparcia i zaopiekowania dzieci i młodzieży w czasie ferii informujemy, iż Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Andrychowie pracuje bez przerwy feryjnej.

Istnieje możliwość korzystania z pomocy specjalistów na terenie placówki jak i również telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 33 8754402

Projekt aktywna TABLICA w Rzykach

Informacje z biblioteki

Życzenia NOWOROCZNE

Podziękowania

Życzenia BOŻONARODZENIOWE

dla uczniów i ich rodziców
oraz nauczycieli i pracowników administracji i obsługi


Regionalny Program StypendialnyRegionalny Program Stypendialny ma na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców. Przedsięwzięcie zakłada przede wszystkim docenienie potencjału uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych, we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie powstałych w tym zakresie barier takich jak: zameldowanie na terenie wiejskim, trudną sytuację materialną rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność.

Program Województwa Małopolskiego realizowany jest za pomocą dwóch działań:

- Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020.
- Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII), ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych (wszystkich typów), którzy pobierają naukę na terenie Województwa Małopolskiego lub na nim zamieszkują oraz do studenci, którzy zamieszkują na jego obszarze. Wsparcie stypendialne będzie odbywać się w formie finansowej i zróżnicowanej dla każdego poziomu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminach wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych – przypisanych do konkretnego działania w ramach RPS.

Dokumenty należy składać w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.INFORMACJA Z DNIA 9.12.2020 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA Z DNIA 9.12.2020 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2020/2021

Regulamin przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Województwa Małopolskiego


W dniach 14.12 do 18.12. 2020 odbędzie się

Tydzień Patrona Naszej Szkoły

Na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII przeprowadzony zostanie quiz z wiedzy na temat Patrona i historii szkoły, poprzedzony prezentacją na ten temat.

Spośród uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie wyłoniony zwycięzca (w dwóch kategoriach kl. IV- VI i VII-VIII) – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zorganizowania dogrywki – przewidziane nagrody :)

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach na temat naszego Patrona i szkoły:
1. Konkurs plastyczny dla klas I-III: „Portret szkoły pędzlem malowany”
• technika dowolna – mile widziane ciekawe pomysły z wykorzystaniem różnych technik

2. Konkurs plastyczno – literacki dla klas IV – VIII : „Portret szkoły pędzlem i słowem malowany”
• wykonanie plakatu, broszury lub ułożenie wiersza, rymowanki, hymnu, tekstu literackiego

UWAGA: W wyborze zwycięzcy będzie brany pod uwagę również SPOSÓB PREZENTACJI pracy – może to być w formie ciekawego opisu lub filmiku.
Wykonaną pracę należy podpisać (podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia) i przesłać na e-maila: patronrzyki@gmail.com do piątku 18.12.2020

Spośród osób biorących udział w konkursie wyłonimy zwycięzców, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Ogłoszenie wyników konkursu w poniedziałek 21.12.2020 r.

Organizatorzy: Ewa Blajda, Lidia Hrapkowicz i Ewa Babik
Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do przygotowania mini książki tematycznej w języku angielskim w formie lapbooka na temat Bożego Narodzenia.

Termin składania prac: 18 grudnia 2020 r.
Prace należy przesłać na: lapbook9@gmail.com
Praca musi być podpisana: imię, nazwisko, klasa.
Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie
Złożony lapbook powinien mieć format A4.
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego. Przewidujemy także nagrody.

Informacje dodatkowe-czym jest lapbook?

Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”. Jest to książka tematyczna w formie tekturowej teczki (jednej lub kilku, sklejonych), która otwiera się w różne strony, odsłaniając mobilne, interaktywne elementy-książeczki, obrazki, kieszenie, koperty, harmonijki, itp. z różnymi informacjami na dany temat. Takie zbieranie i segregowanie informacji umożliwia syntezowanie wiedzy oraz jej szybkie i skuteczne przyswajanie. Autorzy lapbooków oprócz zdobywania wiedzy na dany temat ćwiczą również inne umiejętności: kreatywność, organizację pracy, myślenie logiczne, łączenie faktów.
Uczniów klas I-III zachęcamy do udziału w konkursie plastyczno - językowym na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową „Merry Christmas”.

Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia z motywem świątecznym i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim.

Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej to A4.

Podpisane prace wysyłamy na lapbook9@gmail.com do 18 grudnia 2020 r.


Zmiana godzin biblioteki!

Od 7 grudnia biblioteka pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek 9:15 - 13:15
wtorek 10:15 - 13:15
środa 9:30 - 14:30
czwartek 9:15 - 15:45
piątek 10:00 - 11:30


Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że:

- stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.,
- szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej,
- od 1 grudnia szkoła organizuje konsultacje dla ósmoklasistów (harmonogram zostanie przedstawiony uczniom przez wychowawców),
- nowy termin ferii zimowych to: 4 – 17 stycznia 2020 r.,
- przedszkole pracuje bez zmian – stacjonarnie.

Dyrektor ZSS w Rzykach
Renata Gondko


Akcja „Mała książka Wielki człowiek” ma na celu zachęcenie rodziców i dzieci przedszkolne do wspólnego czytania.

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza dzieci z rodzicami do odwiedzin i wypożyczeń.

Każdy przedszkolak, który z rodzicem odwiedzi bibliotekę otrzyma darmową książeczkę.
Biblioteka szkolna - godziny pracy

Biblioteka szkolna zaprasza do odwiedzin i wypożyczania książek przez cały tydzień w następujących godzinach:

poniedziałek 9:15 -13:15
wtorek 10:15 -13:15
środa 9:15 -13:15
czwartek 9:15 -14:15
piątek 7:30 - 11:30

Odwiedziny odbywają się przy zachowaniu podanych już wcześniej zasad bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszam - bibliotekarka Marta Formas
Pedagog szkolny: Katarzyna Dusik – Szlósarczyk - godziny pracy

W czasie zawieszonych stacjonarnych zajęć w szkole dla uczniów, pedagog szkolny jest dostępny w godzinach pracy na terenie szkoły:
PONIEDZIAŁEK 10.15 – 14.15
WTOREK 8.00-13.00
ŚRODA 8.00-13.00
CZWARTEK 7.00 – 11.00
PIĄTEK 8.00 – 12.00

Dla lepszej organizacji pracy i bezpieczeństwa, proszę o wcześniejsze umawianie się na spotkanie:
kontakt telefoniczny: 338751520;
kontakt przez Dziennik Elektroniczny oraz mailowo: katarzyna.dusik-szlosarczyk@zssrzyki.pl

Drodzy Rodzice!

- od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dzieci będą uczyć się w trybie zdalnym;

- do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych: obowiązuje nauczanie zdalne;

- nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach pozostaje bez zmian.

Więcej informacji:

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca,

którzy włączyli się do akcji organizowanej

przez Przedszkole w Rzykach "POMAGANIE JEST SUPER"

(Zbiórka środków pielęgnacyjnych dla dzieci dla DOMU SAMOTNEJ MATKI W WADOWICACH).
INFORMACJA

Informujemy, że 2 listopada 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
INFORMACJA

Informujemy, że nasza placówka bierze udział w Kampanii Społecznej "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"


Szanowni Rodzice!

1. Od 26.10.2020 r. do 08 11.2020 r. decyzją Premiera Rządu RP wprowadzone zostaje nauczanie zdalne dla uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych.
2. Wszelkie regulacje związane ze zdalnym nauczaniem zamieszczone zostały w Regulaminie zdalnego nauczania.
3. Kontakt z wychowawcą i nauczycielami - przez dziennik elektroniczny.
4. Nauczanie zdalne prowadzone będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji, poprzez zajęcia on-line lub umieszczanie materiałów na platformie G-Suite.
5. Przypominamy, że uczniów obowiązują zasady korzystania z Internetu – NETYKIETA, zamieszczona na stronie szkoły.
6. Przedszkole i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian; świetlica, biblioteka dla dzieci klas I-III czynna w godzinach dotychczasowych.
7. Informujemy również: w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00 - 16:00 jest obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.
Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
8. Informacje dotyczące odpłatności za żywienie w szkole zostaną podana w następnym tygodniu.
9. Kolejne informacje będą na bieżąco przekazywne przez dziennik elektroniczny.
10. Więcej informacji pod linkiem:


Z poważaniem
Dyrektor ZSS w Rzykach
Renata Gondko

WAŻNE - zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONT W USŁUDZE GOOGLE G SUITE DLA SZKÓŁ I UCZELNI PRZEZ UCZNIÓW NA POTRZEBY USŁUGI CLASSROOM (WIRTUALNEJ KLASY)

1. NETYKIETA – ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU OBOWIĄZUJACE PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW
ZAPROSZENIE:

zapraszamy do wsparcia jubileuszowej XX kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków cmentarza w Andrychowie.

W tym roku ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zaproponowano inne rozwiązanie:


INFORMACJA:
Punkt Konsultacyjny dla dzieci 12-18 lat oraz ich rodzicówKrakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu "Wzmacnianie więzi- przeciwdziałanie uzależnieniu" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz projektu "Dobra więź - dobry start w dorosłość" z Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz bardzo intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/gry/tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania.

Punkt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, z porad korzystać można w formie bezpośredniej (Punkt Konsultacyjny mieści się przy ul. Wójtowskiej 3/31, przecznica z ul. Mazowieckiej), telefonicznej lub przez skypa.
Rejestracja do Punktu możliwa jest codziennie w godz. 8:00 - 20:00, telefonicznie: 12 425 57 47 lub 505 163 623.

Jeśli nikt nie będzie odbierał telefonu, można wysłać sms lub mail poradnia@kctu.pl lub punkt@kstu.pl

Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje i ulotki poniżej.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DO DOMUOd 26 października (poniedziałek), jedyną obowiązującą formą zwalniania ucznia będzie ZWOLNIENIE w formie papierowej.

Poniżej znajdziecie Państwo wzór tego dokumentu.
Można POBRAĆ celem uzupełnienia i WYDRUKU.PRZEDSZKOLE W RZYKACH ORGANIZUJE AKCJĘ:

„POMAGANIE JEST SUPER”

Zbiórka dla DOMU SAMOTNEJ MATKI W WADOWICACH.

Potrzebne artykuły to:
środki pielęgnacyjne dla dzieci (kremy, szampony, żele do kąpieli, pieluchy jednorazowe /rozmiar 1, 2, 4/chusteczki nawilżane), proszki i płyny hipoalergiczne do prania, kaszki mleczno – ryżowe, kakao, płatki śniadaniowe itp.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w organizowaną zbiórkę.

Czas trwania zbiórki: 19.10.2020 r. – 30.10.2020 r.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
ZBIÓRKA ZAKRĘTEK

W tym roku szkolnym po raz kolejny na terenie naszej szkoły jest organizowana zbiórka plastikowych zakrętek.
Jak chyba wszyscy wiecie, zakrętki te są przekazywane dla osób które przeznaczają je na zakup niezbędnych do życia „akcesoriów”, bądź na rehabilitację. Ostatnio podobna zbiórka była organizowana we wrześniu
(popatrz na artykuł w mamnewsa - https://www.mamnewsa.pl/magazyn/w-sobote-zbiorka-zakretek-na-leczenie-karolinki).

Przyłączymy się do podobnej akcji ...

Zakrętki jak zawsze będą zbierane do pojemnika który stoi przy schodach na parterze.

Nie wyrzucaj zakrętek do śmieci plastikowych
– zrób dobry uczynek -
odkręć zakrętkę i wrzuć ją do naszego pojemnika,
przynieś z domu zakrętki , które gromadzą Twoi rodzice
– jeżeli tego nie robią poproś ich o to.

Barbara Górska
KOMUNIKAT

W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego, serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w IV edycji konkursu edukacyjnego wszechstronnej wiedzy o Małopolsce.

Tegoroczna edycja, znanego wielu uczniom i lubianego przez nich konkursu, rusza pod nazwą „Co Ty wiesz o Regionie?”. Śladem ubiegłych lat, konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z Województwa Małopolskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności oraz respektowania zasad bezpieczeństwa, tegoroczny konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w formie quizu online. W tym szczególnym roku poświęconym pamięci św. Jana Pawła II, Samorząd Województwa Małopolskiego włącza się do obchodów 100. rocznicy urodzin papieża Polaka, dlatego motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu będzie postać Karola Wojtyły - wielkiego Małopolanina.

Zachęcamy Was do udziału w konkursie i zgłaszanie się do nauczycieli wychowawców lub nauczycieli historii. Oni wytypują drużynę reprezentacyjną szkoły, składającą się z 4 osób: 3 uczniów i 1 opiekuna.

Już czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 20 października 2020.

Konkurs internetowy odbędzie się w dniach 12 października – 30 października br. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków udziału i przebiegu konkursu oraz jego Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną opublikowane na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl. w pierwszych dniach października.WIADOMOŚĆ!!!

W tym roku szkolnym nie wyjeżdżamy na targi jako szkoła.
Dlatego proponujemy Wam wyjazdy rodzinne.
Targi odbywają się w dniach 22 - 25 października 2020 roku.
Przesyłam link do oficjalnej strony: https://ksiazka.krakow.pl/pl/
Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje.
Serdecznie zachęcamy do rodzinnej podróży wśród książek.

Wasza szkolna BIBLIOTEKA :)


    KOMUNIKATY

1. INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

2 listopada 2020 r.
1 dzień rekolekcji - do ustalenia zgodnie z kalendarzem parafii
30 kwietnia 2021 r.
25-27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 r.
18 czerwca 2021 r.

2. ZAKONCZENIE I PÓŁROCZA - 29 stycznia 2021 r.

3. FERIE ZIMOWE: 15 lutego - 28 lutego 2021

4. TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

16/17 września 2020 r.
3 grudnia 2020 r.
28 stycznia 2021 r.
22 kwietnia 2021 r.
INFORMACJE DLA KLAS ÓSMYCH

Ósmoklasisto szukasz informacji dotyczących egzaminu?
KONKURS

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie uprzejmie informuję, o naborze do konkursu plastycznego

"Zdrowe, smaczne, kolorowe - kupuję produkty krajowe".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w kreatywnej i ciekawej formie zaprezentuje hasło konkursu.ZAWIADOMIENIE

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji społecznej „Z Lolkiem do szkoły – GO!”.
W tym roku naszymi działaniami chcemy wesprzeć dzieci i młodzież w rozwoju ich pasji, talentów i zainteresowań. Muzeum chce jednocześnie zwrócić uwagę na rozmaite problemy, niejednokrotnie utrudniające młodym ludziom rozwój wspomnianych zainteresowań oraz ograniczające wykazywaną przez nich wytrwałość i determinację w dążeniu do ich realizacji.

UWAGA! Nabór wniosków do 18 września 2020!
SPOTKANIA Z RODZICAMINOWY PLAN ZAJĘĆ: od 01.09.2020
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi sanepidu i rekomendacjami MEN
obowiązujące od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach


oraz
WARUNKI UBEZPIECZENIA
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPŁATY ZA OBIADY

WRZESIEŃ 20 DNI ROBOCZYCH

OBIAD PEŁNY (ZUPA + II DANIE) – 90 zł cały miesiąc
II DANIE - 60 zł cały miesiąc
ZUPA – 30 zł cały miesiąc
HERBATA – 2,40 cały miesiąc


WYTYCZNE GIS I MEN DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOŁACH OD 1.09.2020 ROKUMałopolska Niania 2.0 - III nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ogłasza

TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Bliższe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem:
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021


Klasy 1-3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8KOMUNIKAT


Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w dniach od 01.07.2020 r. do 15.07.2020 r.

w sekretariacie szkoły będą dostępne

listy przydziału dzieci do klas pierwszych oraz grup przedszkolnych.

Zainteresowanych zapraszamy w godzinach od 8:00 do 12:00.Apel Dyrektora RCKiK w Krakowie

Projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Małopolski do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów z jak nie stać się ofiarą oszustwa.
Program stypendialny KLASA

KOMUNIKATKOMUNIKAT

Dn. 21.05.2020 r. nasza szkoła otrzymała 8 tabletów.

W najbliższym czasie zostaną one wypożyczone uczniom.
Więcej o tym projekcie pod poniższym linkiem:


Nowa aktywność dla Członków Klubu Szkół UNICEF ZSS Rzyki

W tym miesiącu chciałabym podzielić się z Członkami Klubu Szkół UNICEF informacjami o tym, jak młode osoby z różnych stron świata radzą sobie podczas epidemii koronawirusa. Tym samym pragnę zachęcić uczniów do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W artykule „Życie młodych osób podczas epidemii koronawirusa” zebrano:

  • historie dzieci z różnych stron świata, które uczestniczą w edukacji zdalnej,
  • link do filmu, będącego krótkim nagraniem rozmowy nastolatków z kilku europejskich krajów,
  • pomysły, jak uczniowie mogą zaprezentować swoje własne przeżycia, podczas wirtualnych spotkań w grupie, bądź w formie indywidualnej pracy, wykorzystującej techniki artystyczne.


Mam nadzieję, że będzie on inspiracją dla uczniów do refleksji nad własnym samopoczuciem w czasie epidemii i izolacji społecznej.

Jestem świadoma, że stan wynikający z epidemii i zamknięcia placówek edukacyjnych jest czasem trudnym, zwłaszcza dla uczniów, którzy borykają się w swoim życiu z różnymi problemami. Niestety dla części z nich koszty izolacji społecznej mogą być ogromne. Dlatego zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na samopoczucie uczniów i reagowanie na wszystkie niepokojące sygnały. Nauczyciel, wychowawca to bardzo często kolejna, zaraz po rodzicu, najbardziej zaufana osoba dorosła w życiu dziecka. Warto poruszyć zatem trudne tematy w rozmowie z uczniami i wskazać im, gdzie mogą w razie potrzeby, szukać wsparcia. Oby potrzebowali go jak najmniej.

Dziękuję za zainteresowanie
Koordynator JK Łysoń
Komunikat

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Pracowników Szkoły (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. poz. 530) Dyrektor ZSS w Rzykach podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego

Lista dzieci - kliknij TUTAJ >>
Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia
do Przedszkola Publicznego w ZSS w Rzykach.


KOMUNIKATY

Szanowni Państwo!

1. Zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o nieposyłanie do szkoły dzieci chorych i przeziębionych.

2. Proszę zapoznać się z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa

3. Proszę, aby Rodzice i uczniowie, którzy przebywali w rejonach występowania koronawirusa i mają objawy, tj. gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie telefonicznie powiadomili stację sanitarno – epidemiologiczna (Wadowice nr tel. 698926976) i zgłosili się do oddziału zakaźnego (informacje na temat oddziałów zakaźnych udziela PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WADOWICACH).
Jeśli nie zaobserwowano ww. objawów, należy przez kolejne 14 dni kontrolować stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych: złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel.

4. Informujemy, że w ZSS w Rzykach podejmujemy działania profilaktyczne, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:
- na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące higieny;
- zwracamy uwagę na częste mycie rąk, zgodnie z instrukcją;
- wietrzymy sale lekcyjne;

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o zaopatrzenie dzieci w chusteczki higieniczne.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 800 190 590

Dyrekcja ZSS w Rzykach


KOMUNIKATY

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach
przypadkami zachorowań na koronawirusa - KLIKNIJ i przeczytaj TUTAJ>>
Co musisz wiedzieć o koronawirusie? - KLIKNIJ tutaj>>
KOMUNIKATY

Drodzy Uczniowie, przypominamy Wam o zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się do i ze szkoły oraz zachęcamy do noszenia odblasków.
rekrutacja do przedszkola

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Andrychów
na rok szkolny 2020/2021


Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.
Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl (http://www.ncez.pl) zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.
W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl (http://www.poradnia.ncez.pl).
Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.CZYTAJ więcej TUTAJ >>>
Nominacja do nagrody w kategorii POW ER - Edukacja szkolna

za realizację projektu pt. „Twórczy nauczyciel - twórcza szkoła”W dniu 3 grudnia 2019 roku podczas uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Ujazdowskim w Warszawie p. Ewa Demczuk odebrała nominację do nagrody w kategorii POW ER - Edukacja szkolna za realizację projektu pt. „Twórczy nauczyciel - twórcza szkoła”. Tegoroczny konkurs EDUinspiracje był realizowany pod hasłem: „Działam i Inspiruję”.
Nominacje i nagrody wręczali p. Minister Edukacji Dariusz Piontkowski, Dyrektor Generalny FRSE POWER dr Paweł Poszytek oraz wielokrotna mistrzyni świata w pływaniu Otylia Jędrzejczak. W konkursie EDUinspiracje wyłoniono 4 najbardziej wartościowe projekty spośród ponad pięciuset zrealizowanych projektów w tej kategorii.
Główną nagrodę zdobył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Elblągu za realizację projektu „Autyzm – nowe wyzwania, nowe horyzonty”. Kapituła konkursowa szczególnie doceniła nasz zespół nauczycieli za działania w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz sukcesem z innymi.
Dyrektor Generalny FRSE POWER dr Paweł Poszytek serdecznie pogratulował nominacji i życzył nauczycielom naszej szkoły, a przede wszystkim uczestnikom projektu kolejnych sukcesów - „Wierzę, że otrzymane wyróżnienie stanie się motywacją do podejmowania nowych wyzwań w programie Erasmus+” – dodał.
Cieszymy się i jesteśmy dumni z nominacji, a przed nami nowe wyzwania – Zagraniczna mobilność uczniów, którą będziemy realizować w latach 2020 - 2021.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://eduinspiracje.org.pl/mgr Ewa DemczukPODZIĘKOWANIA

"Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.
JP II

Serdeczne podziękowania kieruję na ręce Pana dyrektora szkoły Andrzeja Janusa oraz Grona Pedagogicznego szkoły w Rzykach,
za wydelegowanie mojej córki Julity na wymianę międzynarodową do Buriacji.
W szczególności bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi Paczyńskiemu.
Motywacja z Jego strony sprawiła, że podjęłam szybką, ale i trudną decyzję dotyczącą zgody na wyjazd Julity do Buriacji.

Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, zaangażowanie w podróż mojej córki na daleką Syberię.
Dzięki Wam, mogła ona przeżyć wspaniałe, niezapomniane chwile,
nawiązać nowe znajomości z rówieśnikami, poznać i zobaczyć kulturę tego kraju.
Doświadczyła wielu ciekawych wrażeń, które zapamięta do końca życia.

Edyta Noga
Podziękowania
ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW – W KLASCH V, VI i VII ZSS W RZYKACH - DO PROJEKTU „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”,
KTÓRY BĘDZIE REALIZOWANY W 4 KRAJACH EUROPY: MALTA, CYPR, HISZPANIA I FINLANDIA, W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

CO TO JEST MOBILNOŚĆ? PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

Mobilność to zagraniczny wyjazd uczniów i nauczycieli do wybranych krajów Europy. Projekt ”Umysły przyszłości” ukierunkowany jest na rozwój umysłowy i społeczny uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej; jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć realizowanych przez nauczycieli naszej szkoły, w ramach projektu ”Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w latach 2016-2018. Ideą przewodnia˛ projektu jest promowanie nauki języków obcych, przełamywanie szkolnych barier w uczeniu się, poznawanie historii, cudów natury, architektury, kultury, a także tradycji i zwyczajów krajów goszczących. Szczegółowe informacje: http://power.frse.org.pl/

ILE KOSZTUJE?

Wszystkie środki finansowe dla uczniów – przejazd na lotnisko, ubezpieczenie, podróż samolotem, pobyt w hotelu i wyżywienie za granicą, zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz wycieczki w krajach mobilności - zabezpiecza Beneficjent projektu - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

KIEDY I JAK BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT?

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wniosków, projekt będzie realizowany od czerwca 2019 r. do maja 2020 r.; pierwsza mobilność – wrzesień 2019 r. Tygodniowe wyjazdy do 4 krajów będą odbywać się w 12-osobowych grupach pod opieką 3 nauczycieli naszej szkoły (dla każdej grupy).

DLACZEGO? - CELE PROJEKTU

- rozwijanie postawy obywatelskiej, ciekawości świata, poznawanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego Europy;
- motywowanie do nauki języka angielskiego i innych języków obcych;
- doskonalenie sprawności posługiwania się technologia˛ informacyjno-komunikacyjną;
- kształtowanie sprawności umysłowych wspomagających uczenie się- nowe metody i praktyki uczenia się;
- integracja europejska młodzieży w ramach wspólnych zajęć;

CO BĘDZIEMY ROBIĆ? - DZIAŁANIA W ZAGRANICZNYCH PLACÓWKACH

1. Zajęcia szkolne: j. angielski, informatyka, sztuka (muzyka i plastyka), laboratoria i doświadczenia naukowe, zajęcia sportowe, teatr i drama.
2. Zajęcia pozaszkolne: zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne, warsztaty terapeutyczne, kulinarne i artystyczne – poznawanie folkloru i rodzimych tradycji Malty, Hiszpanii, Cypru i Finlandii.
3. Wycieczki krajoznawcze i edukacyjne w celu poznawania dziedzictwa naturalnego i kulturowego goszczącego kraju.
4. Wspólne projekty, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w międzynarodowych grupach rówieśników: rozmowy, seminaria, wykłady, prezentacje systemów edukacyjnych w krajach mobilności.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY? - PRZEWIDYWANE REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

- wzrost umiejętności uczenia się, pewności siebie, zadowolenia i satysfakcji;
- poznanie nowych mediów, technologii i narzędzi ICT z włączeniem programowania, kodowania i robotyki;
- stopniowa poprawa umiejętności językowych przez zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i poznanie nowych metod uczenia się języków obcych;
- promocja szkoły i swojej miejscowości w środowisku regionalnym, krajowym i europejskim;
- integracja młodzieży z różnych części Europy - równe traktowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk kulturowych;

Uczniowie zainteresowani projektem, proszeni są o oddanie p. K. Paczyńskiemu zgłoszenia pisemnego, potwierdzonego zgodą rodziców, do dnia 15 marca 2019 r.
Po tym terminie nie będzie już możliwości zakwalifikowania się do mobilności.


ZGODA RODZICA - do pobrania >> TUTAJ >>

Zespół projektowy:
Dyrektor Szkoły – osoba prawna projektu
Ewa Demczuk – szkolny koordynator projektu
Krzysztof Paczyński, Iwona Pikoń, Katarzyna Dusik-Szlósarczyk – osoby odpowiedzialne za rekrutację uczniów.
Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny


Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.

Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

Więcej - czytaj TUTAJ >>
OGŁOSZENIE

Informacja dla rodziców uczniów ZSS w Rzykach dotycząca możliwości udzielenia pomocy dzieciom zagrożonym uzależnieniem lub borykających się z takim problemem.

FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ "NADZIEJA"

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167C

tel.: 033 816 07 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

fax: 33 487 67 34

e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

http://www.nadzieja.bielsko.pl/info/punkt-konsultacyjny
Oczyszczacz powietrza w przedszkolu w Rzykach

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
OGŁOSZENIEKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA RODZICÓW

Zapoznaj się TUTAJ >>Logopeda ... przyjaciel czy wróg?

W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, przy okazji przypadającego 6 marca europejskiego dnia logopedy,
chciałabym zwrócić uwagę rodziców na problem wad wymowy.
Dzieci rozpoczynające od września naukę w pierwszej klasie stają przed nie lada
wyzwaniem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie i nowe oczekiwania.
To dla nich bardzo duży stres. Mają przed sobą sporo zadań.
Będą się uczyć nie tylko czytać, pisać i liczyć, ale muszą uważnie słuchać,
wyrażać emocje, porządkować pojęcia, zapamiętywać i komunikować się z rówieśnikami.
Nauczmy nasze dzieci rozmawiać, opowiadać i słuchać – to niezwykle ważne
dla każdego pierwszoklasisty. Uczeń rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą powinien mieć w pełni rozwinięty system językowy, myślenie i wyobraźnię.
Szanujmy jego potrzeby, wzmacniajmy sukcesy. Jeżeli jednak nasze dziecko ma problemy z płynnym mówieniem, wymawianiem niektórych głosek, dajmy mu wsparcie!

Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także,
kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Korygowanie wad wymowy lub powodujących je wad zgryzu czy wad anatomicznych jest bardzo ważne,
gdyż niewyleczone mogą utrudniać dziecku przyswajanie pisania i czytania.
Warto zaznaczyć, że wiek przedszkolny jest okresem największego
rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę
jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.
Wcześnie podjęta terapia logopedyczna, pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników
w nauce szkolnej w początkowym etapie edukacji !!!

Katarzyna Stasiowska-Jarosz


Zmiany w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

od 1 września 2017 r.


Więcej tutaj >>


Akcja edukacyjna dla Ciebie

Projekt będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r., a jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

W projekcie udział wezmą uczniowie klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Sułkowicach-Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.

Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.

Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Rzykach:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”.
  • Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele – odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”.
  • Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”.
  • Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”.
Więcej informacji można znaleźć tutaj >>


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego


Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player